Waala Wisdom logo

Why the vulture does not go into houses

bʊŋ nɪ dʒuŋ dʒuguri aŋ ba kpɪɛra deu

by Maamudu Gaaba

Maamudu Gaaba

Theme:

Characters:

Length:


Other tales by Maamudu Gaaba:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.