Waala Wisdom logo

The dog, the wild dog, and the wolf

baa, mɔbaa anɪŋ gboŋgbori

by Maamudu Gaaba

Maamudu Gaaba

Theme:

Characters:

Length:


Other tales by Maamudu Gaaba:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.